MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

Aktuality

 • Články a rozhovory
 • Přednášky a semináře
 • Archiv

  2018 (26)

  2017 (30)

  2016 (6)

  2015 (6)

  2014 (8)

  Září 2018

  Výtvarnice Kateřina Milerová prohrála spor o Krtečka

  12. 9. 2018 - Jiří Matzner

  Výtvarnice Kateřina Milerová nesmí nadále vydávat svou knihu Krtek na návštěvě a neprodané publikace musí stáhnout z trhu. Dnes to potvrdil pražský vrchní soud, podle nějž není licenční smlouva uzavřená mezi výtvarnicí a jejím otcem, autorem Krtečka Zdeňkem Milerem, platná. Verdikt, který dal ve sporu za pravdu správkyni Milerova dědictví Mileně Fischerové, je pravomocný. čtete […]

  Přejít na celý článek

  Spor o krtečka před soudem

  11. 9. 2018 - Jiří Matzner

  Vyjádření advokáta Jiřího Matznera můžete sledovat od 25:40 času přehrávání.

  Přejít na celý článek

  Ochrana osobnosti a soukromí u politiků a jiných veřejně činných osob

  11. 9. 2018 - Jiří Matzner

  Svoboda projevu je v českém právním řádu zakotvena v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a jako jedna ze základních svobod zaručuje každému právo na informace a svobodné vyjadřování svých názorů. Svoboda projevu ovšem není bezmezná a má své limity. čtete více

  Přejít na celý článek

  Srpen 2018

  Trestní odpovědnost ve sportu

  21. 8. 2018 - Jiří Matzner

  Na trestní odpovědnost sportovců za sportovní úraz je třeba nahlížet vždy v poněkud zvláštním světle, jelikož u sportu obecně jde o společensky velmi prospěšnou činnost, jejíž průběh lze do jisté míry předvídat a platí v ní určitá dopředu stanovená pravidla. K závažnému sportovnímu úrazu však může lehce dojít i při jejich dodržení (jako např. v […]

  Přejít na celý článek

  Smrt na koupališti? Personál i návštěvníci musí tonoucímu pomoci, jinak jde o trestný čin

  12. 8. 2018 - Jiří Matzner

  Pokud se návštěvník koupaliště topí nebo mu hrozí jiné nebezpečí smrti, musí mu přítomní poskytnout potřebnou pomoc. A to jak personál, tak i běžní kolemjdoucí. Co patří k elementární znalosti, se ale nyní stalo mimo jiné předmětem policejního vyšetřování v případu utonutí dvou vietnamských chlapců na koupališti Lhota nedaleko Prahy. Zaměstnanci koupaliště jsou však, na […]

  Přejít na celý článek

  Červenec 2018

  Dokazování v civilním řízení a obrácení důkazního břemene

  26. 7. 2018 - Jiří Matzner

  Institut dokazování v občanském soudním řízení je zakotven v občanském soudním řádu, který důkladně popisuje způsoby dokazování před soudem, vyjmenovává jednotlivé druhy důkazních prostředků a nastavuje i základní pravidla k provádění důkazů soudy (jako např. důkazu listinou, svědeckou výpovědí, znaleckým posudkem apod.). čtete více

  Přejít na celý článek

  Obrana proti nesprávným postupům správních orgánů

  19. 7. 2018 - Jiří Matzner

  Řízení před úřady a správními orgány jako procesní předpis upravuje především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Pokud se Vám v rámci správního řízení plně nedostává zákonem garantovaných procesních postupů a ze strany úřadu tak dochází např. k diskriminaci, bezdůvodné nečinnosti, nesprávnému úřednímu postupu nebo zneužívání správního uvážení, […]

  Přejít na celý článek

  Obrana proti nesprávným postupům správních orgánů

  10. 7. 2018 - Jiří Matzner

  Řízení před úřady a správními orgány jako procesní předpis upravuje především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Pokud se Vám v rámci správního řízení plně nedostává zákonem garantovaných procesních postupů a ze strany úřadu tak dochází např. k diskriminaci, bezdůvodné nečinnosti, nesprávnému úřednímu postupu nebo zneužívání správního uvážení, […]

  Přejít na celý článek