MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

Články a rozhovory

 • Články a rozhovory
 • Přednášky a semináře
 • Archiv

  2018 (19)

  2017 (30)

  2016 (6)

  2015 (6)

  2014 (8)

  Červenec 2018

  Obrana proti nesprávným postupům správních orgánů

  19. 7. 2018 - Jiří Matzner

  Řízení před úřady a správními orgány jako procesní předpis upravuje především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Pokud se Vám v rámci správního řízení plně nedostává zákonem garantovaných procesních postupů a ze strany úřadu tak dochází např. k diskriminaci, bezdůvodné nečinnosti, nesprávnému úřednímu postupu nebo zneužívání správního uvážení, […]

  Přejít na celý článek

  Červen 2018

  Problematika osobních údajů podle nového nařízení GDPR

  22. 6. 2018 - Jiří Matzner

  Od účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů uplynul necelý měsíc. Přinášíme několik základních rad, pouček a výkladů, které se GDPR týkají. čtete více

  Přejít na celý článek

  Jaké budou sankce při porušení GDPR a lze se nějak bránit?

  5. 6. 2018 - Jiří Matzner

  S řadou nových povinností GDPR zavádí také vysoké pokuty a sankce za jeho porušení. Jak vysoké budou a v jaké míře bude dodržování nařízení prováděno? čtete více

  Přejít na celý článek

  Zábor veřejného prostranství: K čemu slouží a kde a jak si o něj zažádat?

  5. 6. 2018 - Jiří Matzner

  Zábor veřejného prostranství poskytuje společnostem či jednotlivcům možnost si za poplatek „zabrat“ určitou část veřejného prostranství (např. veřejné komunikace nebo náměstí) a tuto plochu využívat například k podnikatelským účelům nebo třeba jako parkovací stání. Za zábor se ovšem platí jen v případě tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství, které pokrývá jen relativně úzký okruh činností konkrétně […]

  Přejít na celý článek

  Květen 2018

  Společenská smlouva u s.r.o. – co vše musí obsahovat?

  25. 5. 2018 - Jiří Matzner

  Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným je zakladatelským dokumentem, který definuje a reguluje základní vztahy ve společnosti, jako například určení druhů a výše podílů jednotlivých společníků, vymezení působnosti jednotlivých orgánů společnosti (vč. jednatelů, dozorčí rady nebo valné hromady) a stanovení jejich pravomocí. Čtěte více

  Přejít na celý článek

  JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. odpovídá na vaše dotazy pro časopis Můj svět

  11. 5. 2018 - Jiří Matzner

  Nevíte si rady ve složité situaci a potřebujete pomoc odborníka? Podívejte se do přiloženého PDF souboru, je zde několik několik dotazů a odpovědi na ně. PDF – Zeptejte se právníka (Můj svět 9/5 2018) muj-svet-2018-05-09-strana-50

  Přejít na celý článek

  Novela insolvenčního zákona – dluhová amnestie pro neplatiče nebo potřebný ekonomický restart?

  2. 5. 2018 - Jiří Matzner

  Vláda počátkem tohoto roku znovu předložila poslanecké sněmovně k projednání návrh na změnu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), mnohými kritiky přezdívanou jako „dluhová amnestie“, kterou by mělo dojít ke zpřístupnění procesu oddlužení širšímu okruhu lidí než doposud. čtěte více

  Přejít na celý článek

  Duben 2018

  Povinnost mlčenlivosti advokáta

  20. 4. 2018 - Jiří Matzner

  Advokáti jsou při výkonu svého povolání vázáni řadou povinností, a to nejen vůči svým klientům, ale i vůči České advokátní komoře a advokátnímu stavu jako takovému. Jednou z nejdůležitějších z nich je povinnost mlčenlivosti. čtěte více

  Přejít na celý článek