MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

Právo obchodních společností včetně evropských aspektů

Sepisování a poskytování odborných stanovisek ke všem typům obchodních smluv, zastupování klientů ve vyjednávání se zákazníky, zastupování v soudních sporech v oblasti obchodně závazkových vztahů, poradenská činnost ve všech oblastech podnikání společností

Finanční a daňové právo

Poradenství a konzultace v oblasti daňové problematiky, spolupráce s daňovými poradci a účetními auditory, řízení před správcem daně

Insolvence

Zastupování klientů ve věřitelských výborech, v řízeních o vyrovnání a poradenství při restrukturalizaci společností

Občanské právo

Zastupování klientů v oblasti občanskoprávních záležitostí, sepisování listin, právní konzultace v oblastech týkajících se nemovitostí, poskytování odborných stanovisek v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob

Správní právo

Zastupování klientů, odborné poradenství v oblasti správního řízení, zejména v oblasti práva daňového, vedení účetnictví a stavebního řízení

Pracovně-právní vztahy

Odborné poradenství v oblasti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Právo autorské a informačních technologií

Zastupování a odborné poradenství v oblastech licenčních a servisních smluv, ochrana know-how, implementace a nákup software, vyjednávání, sepis smluv

Trestní právo

Obhajoba a zastupování klientů v trestním řízení