MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

ceník

Právní služby jsou poskytovány na základě stanovených odměn, které vycházejí z povolených způsobů účtování odměn ve smyslu advokátního tarifu. Ze zkušenosti lze konstatovat, že nejčastěji používaným druhem odměn je používání hodinových sazeb. Toto nevylučuje možnost využít i další druhy odměn, kterými jsou paušální nebo mimosmluvní odměna anebo odměna s podílem na hodnotě věci.
Hodinová odměna je stanovena na základě hodinové sazby. Její výše je závislá na dohodě stran a konkrétním případě s tím, že lze obecně uvést výši nejčastěji používanou průměrnou odměnu: 3.000,- Kč za hodinu.

Klienti jsou informování o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci.
V případě převzetí zastupování je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s dohodnutým způsobem odměny i její specifikací. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby. Ke všem druhům odměn je připočítáváno DPH v zákonné výši a vynaložené hotové výdaje, popř. ztráta promeškaného času.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“