MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

E15 Premium – publicita Krteček

KRTEČKOVO VAROVÁNÍ
Byznys s oblíbenou kreslenou figurkou kvůli dědickým sporům chřadne.
Staré přísloví praví: Neříkej, že znáš své příbuzné, dokud ses s nimi nedělil o majetek.

e15-premium-2019-02-04-strana-66