MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

General commercial law including EU aspects, corporate governance

contract negotiations, drafting and execution, contract assessment and also protection of rights, including representation at ordinary and arbitration courts

Finance and tax law

advising, consulting in tax matters, cooperation with tax advisors and auditors, representation in front of tax administrator

Bankruptcy law

representation in creditors committee, company restructuring

Civil law

client representation in all civil matters, contract negotiations, drafting and execution, contract assessment and also protection of rights, including representation at ordinary courts

Administrative law

drafting and execution, contract assessment and also protection of rights, including representation at ordinary courts

Employment matters

advising employees and employers in all employment matters including assessment of specific situations, including representation at ordinary courts

Intellectual property rights, copyrights, IT matters

drafting, execution, contract assessment, advisory and negotiation of license contracts, service contracts, implementation contracts, hosting and service level contracts, also protection of rights, including representation at ordinary and arbitration courts

Criminal law

representation of clients, pleading