MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

JUDr. Adam Brychta

Education

Western-Bohemian University in Pilsen, Czech Republic (Západočeská univerzita)
Master of Law Degree – June 2012
Dissertation: “Administration of justice”

Professional Experience

Law Office
Matzner et al
Vinohradská 25
Praha 2
Říjen 2012 – Trainee Lawyer

Ministry of Justice
Vyšehradská 16
Praha 2
Srpen – Říjen 2012 trainee the department of legislation

Law Office
JUDr. Milan Zápotočný
Telečská 7, Jihlava
2011 – 2012 Trainee Lawyer

Foreign Ministry
Loretánské náměstí 5
Praha 1
2010 trainee the department of information processing

Professional Interests & Specialization (speaker activities)

Civil-law Relations, Lease Contracts, Housing Law and different forms of Real Estate ownership, Administrative law, Commercial law.