MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

Je odpovědnost zaměstnance za škodu v pracovním procesu limitovaná nějkou částkou ?

profit-2018-10-22-strana-64