MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

Law Tech Europe 2014: Právo a kybernetická bezpečnost v Praze

Rozvoj IT technologií a zejména fenomén big data mění celou řadu kdysi velmi konzervativních oborů. ýká se to i práva – soudnictví, advokacie nebo vyšetřování důkazů, pro které informační technologie znamenají jak obrovskou příležitost, tak i riziko.