MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

 

Vzdělání

The Nottingham Trent University – prostřednictvím B.I.B.S., a.s. Brno

LL.M. – prosinec 2009
Disertační práce: „Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva“

Západočeská univerzita v Plzni

Ph.D. – květen 2006
Disertační práce: „Ochrana a výkon práv k počítačovému programu“

JUDr. – březen 2001
Rigorozní práce: „Výpovědní důvody z nájmu bytu“

Mgr. práva – září 1999
Diplomová práce: „Trestání mladistvých“

Zaměstnání

Advokátní kancelář
Matzner et al
Anny Letenské 7, Praha 2
2003 advokát
2016 zapsaný mediator

Advokátní kancelář
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra a spol.
Národní 25, Praha 1
1999 – 2002 koncipient

Advokátní kancelář
JUDr. Jiří Lajčík
Vodičkova 28, Praha 1
1999 asistent

Předmět zájmu a dalších činností (přednášková činnost)

 • Softwarové právo, implementačně-obchodní smlouvy, licenční smlouvy, trestní právo, občansko-právní vztahy (vč. rodinných), nájemní smlouvy, nákup a prodej nemovitostí.
 • Součástí činnosti v roce 2008 byla účast v expertním minitýmu pro rekodifikaci občasnského zákoníku se zaměřením na nájemní vztahy a licenční smlouvy, který působí při Ministerstvu spravedlnosti ČR.
 • V rámci projektu dalšího vzdělávání soudců se podílel na přednáškách konaných pro soudce z Městského soudu v Praze (2007) a Nejvyššího správního soudu ČR (2008), se zaměřením na oblasti autorského práva, ochranu práv k počítačovému programu a licenčním smlouvám.
 • V rámci odborných publikací se podílel v kolektivu autorů na publikaci vydavatelsvtví GRADA: Pomoc obětěm (a svědkům) trestných činů, Praha 2007 a dále byl autorem odborného článku: Nebezpečné vyhrožování a trestní zákon, Zpravodaj BKB, č. 12/2003.
 • Výuková činnost v oblasti počítačového práva na Bankovním institutu Vysoké školy s.r.o. od roku 2005. V letech 2006-2007 výuková činnost v oblasti občanského práva na Mezinárodním Institutu podnikatelství a práva s.r.o., především se zaměřením na obecné otázky občansko-právních vztahů a autorsko-právní úpravu počítačových programů včetně smluvních ujednání.
 • Vedle výukové a expertní činnosti se také podílel na komerčním vedení seminářů a komerčních přednáškách se zaměřením na autorská práva, ochranu práv k počítačovému programu a elektronickému obchodu.
 • V roce 2010 vydal monografii „Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva“; KEY Publishing, Ostrava, 2010.
  V červnu 2010 byl jmenován znalcem v oblasti autorského práva, zapsaným v seznamu znalců vedeném Městským soudem v Praze.
 • Od června 2013 do listopadu 2014 byl členem Specializované rozkladové komise Ministra financí ČR.
 • V květnu 2014 byl jmenován poradcem náměstka ministra kultury pro oblast práva a tato činnost byla ukončena v březnu 2015.
 • V červnu 2015 vyšla v nakladatelství GRADA kniha: Kurz právní sebeobrany, kde je spoluautorem.
 • V září 2016 byl jmenován mediatorem, zapsaným v seznamu mediatorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.
 • V roce 2019 – 2020 přednáší na universitě v San Franciscu, International University College of Law
 • Od října 2019 přednáší na Vysoké škole finanční a správní, VSFS

Stáže

Září/prosinec 1998 – Ernst – Moritz – Arndt – Universitat Greifswald, Rechts und Staatswissenschaftliche Fakultat Greifswald, SRN (prof. H. Dunkel)