MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

JUDr. Adam Brychta

VZDĚLÁNÍ

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. práva – červen 2012
Diplomová práce: „Správa justice“

ZAMĚSTNÁNÍ

Advokátní kancelář
Matzner et al
Anny Letenské 7, Praha 2
Praha 2
Říjen 2012 – advokátní koncipient

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
Praha 2
Srpen – Říjen 2012 stážista odboru legislativy

PŘEDMĚT ZÁJMU A DALŠÍCH ČINNOSTÍ (PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST)

Občansko-právní vztahy, nájemní smlouvy, bytové právo a problematika forem vlastnictví nemovitostí, správní právo, obchodní právo.

Publikační činnost