MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

Mgr. Josef Hlinka

Vzdělání

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Mgr. právo – červen 2019
Diplomová práce: „Reforma správního práva trestního“

Praxe

Advokátní kancelář
Matzner et al
advokátní koncipient od 12/2019

VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní koncipient 9/2019 – 11/2019
Právní asistent 9/2016 – 8/2019