MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních

Kontaktujte nás

Pro bono

Advokátní kancelář v rámci své činnosti věnuje pozornost také sociální a společenské zodpovědnosti.

Princip myšlenky Pro bono publico – zkráceně „Pro bono“, je zvýšení dostupnosti právních služeb jak jednotlivců, tak i zájmových sdružení prostřednictvím odborné pomoci bez nároku na odměnu. K činnosti Pro bono přistupujeme po zvážení konkrétních okolností a individuálních podmínek daného případu.

Součástí činnosti osobností kanceláře je poskytování finančních prostředků – darů na individuální projekty, neziskovým sdružením či obecně prospěšným činnostem.

Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí.

– M. T. Cicero