MATZNER et al

Advokátní kancelář v praze

Advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v oblasti obchodního práva, smluvních vztahů, práv duševního vlastnictví, zastupuje klienty v soudních řízeních civilích a obchodních

Kontaktujte nás

Úskalí softwarových licencí II

Nastudovat si kompletní licenční podmínky podnikového softwaru je zpravidla téměř nadlidský úkol, stejně jako pochopit složitost různých licenčních programů, na základě kterých dodávají nadnárodní softwarové kolosy programy a služby svým firemním zákazníkům. Nicméně, pouhou instalací softwaru bere uživatel a potažmo i celá firma na vědomí, že souhlasí nejen s licenčními podmínkami, ale i s případnými sankcemi, plynoucími z jejich porušení.

Více